English / Angličtina

English conversation groups in Kopčany

Skupiny konverza?nej angli?tiny v Kop?anoch

 with a native English speaker/s rodenou Anglickou hovorky?ou

  for children / pre deti:

  Friday/piatok 17:00-18:30 starting/začína 25 november 2016

  for intermediate adults / pre dospelých stredných pokročilých

  Friday/piatok 19:00-20:30 starting/začína 25 November 2016

  for adult beginners / pre dospelých začiatočníkov

  Saturday/sobota 14:00-15:30 starting/začína 26 November 2016

Klub dôchodcov, Štefánikovo nám. 612, Kopčany

registration by email or personally at the first session

môžete sa registrovať emailom alebo osobne na prvej hodine

price for 10 sessions / cena za 10 hodín je €50 00  1 session /1 hodina = 90 min

payment by bank transfer or by cash at the first session

platba bankovým prevodom alebo v hotovosti na prvej hodine

other groups can be arranged for different levels, or groups in your own town or village

je možne zrealizova? rôzne urovne skupín, a skupiny vo vašom meste / dedine

Email: beyondmountains421@gmail.com

Mobil: 0904 237 497

Beyond Mountains s.r.o.

Share on social media